Pojďme se seznámit

Vždycky mě zajímaly vztahy mezi lidmi, interakce mezi muži a ženami. Fascinoval mě obor psychologie a komunikace. Několikrát jsem si sáhla na dno, několikrát jsem si vyčtené ověřila vlastními chybami v praxi. Co dnešní společnosti chybí, je právě nedostatek komunikace, mnohdy chybná interpretace slyšeného. V knize ukazuji, jak uvažuji já

 

Dospělý člověk je ten, který k něčemu dospěl. Život je koplex - potřebujeme tělo, které nám bude dlouho spolehlivě sloužit, potřebujeme dostatek peněz na zajištění potřeb svých a svých blízkých. Mnozí lidé si přejí něco ve svém životě změnit, málokdo je však ochoten o změnu usilovat, na změně pracovat a přijmout změněnou skutečnost se vším, co přinesla.

 

Člověk si musí dát pozor, co si přeje – přání se mohou splnit. Pokud si přejete ve svém životě něco změnit, jsem tu pro vás. Jsem tu pro lidi, kteří dospěli ke změně. Změna je život, život je pes, pes je nejlepší přítel člověka. ZMĚNA JE NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA. Ať už si přejete vybudovat něco svého, nebo se v životě někam posunout, využijte tento odkaz

 

....a ještě o používaných jménech

Často mě inspirují moji synové. A protože jsem se vdávala dvakrát, mohlo by neustálé popisování, o kterém z nich je vlastně řeč, působit únavně. Přijala jsem tedy nápad mého druhorozeného, inspiraci z filmu Hvězdný prach. Najdete-li tedy v textu Primuse, Sekunda nebo Tercia, jsou to prvorozený, druhý a třetí syn z prvního manželství, dohromady pak synové z minulého století. V tomto století se narodili Quartus, Qintus a Sextus, první, druhý a třetí syn z druhého manželství